Lietuviškos ristynės – bene sudėtingiausia etnosporto šaka

XIX a. viduryje aukso amžių išgyvenusios lietuviškos ristynės, jau ketverius metus globojamas Lietuvos ristynių federacijos entuziastų. Ristynės, kovos be ginklo rūšis, Lietuvoje buvo žinomos nuo seno, plačiai minimos sakytinėje lietuvių tautosakoje – pasakose, mitologinėse sakmėse bei padavimuose. Šįkart pasidalinti savo mintimis sutiko lietuviškų ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė.

Novatoriškos sporto studijos apims ne tik meistriškumo ugdymą, bet ugdys ir visapusišką sporto specialistą

„Žvelgiant į 2021–2030 m. valstybinę sporto plėtros strategiją, matome, kad dabartinis aukšto meistriškumo sportininkų rengimas neatitinka vizijos, išsikeltų tikslų ir uždavinių. Lietuvoje trūksta kvalifikuotų sporto specialistų“, – teigia Karate-Shotokan Lietuvos čempionė bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) docentė dr. Aušra Lisinkienė.