Marytė Marcinkevičiūtė 2010 m. gruodžio 5 d. 12:58 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

Ateitis svarbiau už dabartį

Per Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitos ir rinkimų suvažiavimą Vilniuje prezidentu vėl perrinktas VPU profesorius, akademikas Povilas Karoblis.

Olimpinė akademija.
pliadisfoto.lt
Olimpinė akademija.
   

 

Viceprezidentės pareigas toliau eis Milda Laurutėnaitė, dekano – Algimantas Gudiškis, sekretorės – Nijolė Sližauskienė. Į LOA tarybą išrinkti: Povilas Tamošauskas, Steponas Gečas, Vida Vencienė, Elena Puišienė, Česlovas Garbaliauskas, Edgaras Abušovas ir Jonas Varkulevičius. Į revizinę komisiją – Teresė Bitienė, Ramunė Motiejūnaitė ir Paulius Motiejūnas. 
 

Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitos ir rinkimų suvažiavimas vyko Vilniaus pedagoginio universiteto centrinių rūmų aktų salėje, jame dalyvavo 95 balso teisę turintys delegatai ir 19 svečių. Suvažiavimas prasidėjo olimpiniu himnu ir VPU studentų dainių ir šokių ansamblio (vadovė – Jolanta Sadauskienė) pasirodymu. Įžanginį žodį tarė LOA prezidentas profesorius, akademikas Povilas Karoblis, kuris akcentavo, kad visų mūsų brangiausias turtas yra mokslas.
 

„Lietuvos olimpinė akademija – tai patyrimo mokykla, kurioje galima daug ko išmokti. Mus vienija bendri interesai ir atėjo metas įgyvendinti naujas iniciatyvas ir idėjas“, - kalbėjo P. Karoblis. Sveikinimo žodį taręs Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas dėkojo visiems olimpinės šeimos nariams už atliktus darbus šalies sporto labui ir linkėjo, kad ši graži veikla būtų ir toliau tęsiama bei puoselėjama.
 

SPRENDIMAS. LTOK vadovas A. Poviliūnas pasidžiaugė, kad 2010 m. buvo labai sėkmingi Lietuvos atletams. „Mūsų sportininkų pelnyti medaliai per pastaruosius porą metų pasaulio bei Europos čempionatuose leido italų mokslininkams prognozuoti, kad per Londono olimpines žaidynes mūsų olimpinė delegacija pelnys 7 medalius: 1 aukso, 1 sidabro ir 5 bronzos“, - kalbėjo A. Poviliūnas. Jis pasidžiaugė ir mūsų jaunųjų sportininkų pasiekimais per I olimpines jaunimo žaidynes Singapūre bei užimta aukšta 19-ąja vieta tarp 205 nacionalinių olimpinių komitetų komandų.
 

Salėje pasigirdo plojimai. „Nežinau, ar kada nors bus pakartoti šie rezultatai“, - sakė A. Poviliūnas. Kalbėdamas apie italų mokslininkų prognozuojamus septynis medalius, LTOK vadovas pabrėžė, kad bus reikalinga papildoma parama Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatams. Suvažiavimo dalyvius A. Poviliūnas informavo, kad LTOK priėmė principinį sprendimą dėl kitų, atrankos į olimpines žaidynes, metų – jeigu bus toks pats finansavimas, koks buvo šiemet,  LTOK pasiryžęs sportininkams skirti pinigų iš rezervo, kuris yra kaupiamas dalyvavimui Londono olimpinėse žaidynėse.
 

A. Poviliūnas akcentavo, kad nuo 1992 m. Lietuvos sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse finansuoja ne valstybė, o LTOK. „Per ketverius metus sukaupiame lėšų dalyvavimui žaidynėse, mūsų atletai yra gražiai aprengti, nuvežti ir parvežti tiktai LTOK sąskaitą“, - sakė A. Poviliūnas. Antras priimtas sprendimas ir prioritetas – sporto medikų, masažuotojų, ir sporto mokslininkų dar aktyvesnis įtraukimas į rinktines, dalyvaujant pagrindinėse atrankos varžybose bei mokomosiose treniruočių stovyklose.  
 

LTOK prezidentas džiaugėsi, kad sparčiai per pasaulį žengia Lietuvos kilnaus žaidimo komiteto prezidento daktaro Arvydo Juozaičio ir klaipėdiečio skulptoriaus Vytauto Karčiausko idėja olimpinių žaidynių sostinėse pastatyti skulptūras-medžių simbolius, įkūnijančius dvi pasaulines XXI amžiaus idėjas – olimpines žaidynes ir gamtosaugą. Tarptautinis olimpinis komitetas labai susidomėjo šituo projektu ir jau kitą dieną, po LOA suvažiavimo, gruodžio 4 d., A. Juozaitis bei LOA dekanas A. Gudiškis išvyko į P. Afriką, į olimpinį kultūros ir švietimo kongresą, kurio metu pratęsė tos idėjos pristatymą platesnei auditorijai.  
 

AKADEMIKAS. Naujuoju Lietuvos olimpinės akademijos akademiku buvo inauguruotas Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas, LKKA socialinių mokslų daktaras, 61-erių metų Česlovas Garbaliauskas, kuriam buvo įteiktos akademiko regalijos. Praeityje jis – puikus rankininkas, Lietuvos čempionas, šalies rinktinės žaidėjas (1968-1973 m.), sporto meistras.
 

Dabar – žinomas sporto organizatorius, pedagogas, sporto mokslininkas, mokslų daktaras. Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas (nuo 1990 m.), Europos universitetinio sporto asociacijos (EUSA) Vykdomojo komiteto narys (nuo 2004 m.), Tarptautinės universitetinio sporto federacijos (FISU) Kontrolės komisijos narys (nuo 2007 m.).
 

Č. Garbaliausko kvietimu, du kartus Lietuvoje viešėjo FISU prezidentas G. Kilianas, kuris Lietuvoje žada lankytis ir kitąmet, kai Kaune vyks SELL sporto žaidynės ir bus surengta pirmoji tarpkontinentinė universitetinio sporto konferencija. Č. Garbaliausko vadovaujami studentai sportininkai puikiai pasirodo per SELL sporto žaidynes, pasaulio studentų vasaros universiadas.


 

„Dėkodamas už šį garbingą apdovanojimą, suvokiu, kad šis apdovanojimas priklauso ne man vienam, o visam Lietuvos universitetiniam sportui. Be bendrų visų šalies universitetų sporto centrų, rektoratų bei sporto federacijų ilgamečio kryptingo darbo, mes nebūtume tiek pasiekę. Lietuvos olimpinė akademija atkreipė dėmesį į mūsų ilgametę ir kryptingą veiklą ir pasiektus rezultatus. Studentų sportas - iš tiesų didelė jėga, tik ją būtina surasti, ugdyti, užtikrinant kruopštų darbą, įsisavinant olimpines idėjas ir tautos siekius“, kalbėjo Č. Garbaliauskas.
 

Pasak jo, studijos ir sportas turi būti susietos su olimpizmo vertybėmis visais studento mokymosi ir gyvenimo tarpsniais. „Lietuva yra labai maža, todėl kiekvieną talentingą studentą sportininką turime vertinti ir puoselėti. Tai mes turime daryti visi drauge, vieningai. Tik suvienijusi visų pastangas, mūsų studentija pasiekė gražių laimėjimų“, - kalbėjo naujasis LOA akademikas.
 

Č. Garbaliauskas jau gyvena pirmąja tarkontinentine universitetinio sporto konferencija, kurioje dalyvaus FISU vadovai ir visų penkių pasaulio kontinentų universitetinio sporto lyderiai. Bus diskutuojama apie universitetinį sportą, tariamasi apie įvairių sporto šakų tarpkontinentines universitetų taurės varžybas, svarstoma galimybė ir perspektyvos sukurti pasaulio universitetų sportinės veiklos reitingą.
 

„Kas svarbiausia, kad šios unikalios universitetinio sporto vystymosi idėjos sklinda iš Lietuvos. Iš mažos, bet ambicingos šalies. Šioms idėjoms pritaria šiuolaikinis universitetinio sporto pasaulis bei Lietuvos universitetinio sporto bendruomenė“, - sakė Č. Garbaliauskas.

Daug gražių žodžių naujajam LOA akademikui skyrė suvažiavimą sveikinę VPU ir VGTU rektoriai Algirdas Gaižutis ir Romualdas Ginevičius, LKKA Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis.
 

APDOVANOJIMAI. Netrūko apdovanojimų iškiliausiems Lietuvos olimpinės akademijos nariams. LOA garbės nario regalijos buvo įteiktos Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro metodininkei Nijolei Sližauskienei ir Lietuvos olimpinės akademijos direktorei Jūratei Vainilaitienei. Naujų LOA narių ženkliukai buvo įteikti Ritui Vaiginui, Valentinui Paketūrui, Juozui Šalkauskui, Juozui Skyriui, Broniui Pliavgai, Ryčiui Rimgailai, Danieliui Radžiukynui, Elvyrai Veblienei ir kt.  Buvo pasveikinti jubiliejus šventę Anatolijus Pocius, Irma Braškienė, Janis Grinbergas, Vytautas Briedis, Ona Babonienė ir Vytautas Kuklys.    
 

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis KKSD  apdovanojimus įteikė Janinai Brundzienei, Pranui Majauskui, Ramunei Žilinskienei, Algimantui Gudiškiui ir kt., LTOK prezidentas A. Poviliūnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis LTOK apdovanojimus - Olegui Batutučiui, Daliai Rakauskienei, Jonui Varkulevičiui, Helenai Vaicekauskienei, Vladui Janiūnui ir kt., LSSA prezidentas Č. Garbaliauskas už olimpinių idėjų skleidimą akademiniam jaunimui apdovanojimus įteikė R. Ginevičiui, A. Gaižučiui, Audroniui Vilkui, Vytautui Žeimantui, Daivai Majauskienei, Povilui Tamošauskui ir kt.
 

Įteikęs apdovanojimus, KKSD generalinis direktorius K. Rimšelis sakė, kad pagrindinė ir esminė LOA užduotis – olimpinės idėjos ir olimpinių vertybių propagavimas. Jis dėkojo akademijai už veiklą, LTOK prezidentui A. Poviliūniui už paramą, rengiant olimpiečius ir gerus rezultatus, visiems žmonėms, kurie buvo pagerbti už gerą darbą. 
 

„Lietuva iš tikrųjų yra olimpinė šalis ir jinai man visiškai nėra maža. Jinai yra didelė. Ir jeigu paskaičiuotume, kiek olimpinių apdovanojimų tenka šimtui tūkstančių gyventojų, Lietuva patektų į pasaulio valstybių dešimtuką, išstumdama tokias šalis, kaip Amerika, Kinija, Rusija. Manau, kad bus ką nusiųsti į Londono olimpines žaidynes ir džiaugiuosi mūsų jaunųjų sportininkų pasiektais rezultatais per I pasaulio jaunimo olimpines žaidynes Singapūre - matau jaunimą, kuris ir toliau garsins mūsų šalies vardą“, - kalbėjo K. Rimšelis.
 

Suvažiavime nemažai gražių žodžių nusipelnė Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras, vadovaujamas Onos Babonienės. Jam tenka pats didžiausias krūvis, organizuojant šalies olimpinį mokinių festivalį.
 

PRANEŠIMAS.  Po pertraukos ataskaitą už praėjusį laikotarpį skaitė LOA prezidentas P. Karoblis. Jis kalbėjo apie tai, kad olimpinis sąjūdis, olimpinės žaidynės, olimpinis švietimas yra amžini, skirti dorai ugdyti žmogų, sporto ir kultūros, mokslo ir sveikatos jungčiai. „Mums būtina prikelti senovės antikos kultūros kilnumą, pasiaukojimo patriotizmą, pasiryžimą aukotis dėl sporto meno, sveikatos ir rungtyniavimo džiaugsmo. Jau per 20 metų pramintas olimpinio švietimo takas, būtina tvirčiau žengti kitą pažinimo žingsnelį. Svarbiausia - surasti naują olimpinio švietimo minties energiją ir orientuoti į ateitį“, - kalbėjo pranešėjas.

P. Karoblis atkreipė dėmesį į tai, kad olimpinio švietimo reikšmė, plėtojant ir gilinant olimpizmo idėjas rodo, jog mes gyvename visavertį kūrybinį ir dvasinį gyvenimą, plėtojame olimpinio švietimo ryšius su pasaliu, kuriame svarbu padidinti tautos prestižą ir pripažinimą. „Drįstu manyti, kad svarbiausia kurti Lietuvą, kurioje būtų daugiau dvasingumo, moralės, tolerancijos, susikalbėjimų, kultūros ir mokėjimo vertinti tai, ką turime. 20 metų olimpinis sportas, olimpinis švietimas gyvena mūsų širdyse, mūsų protuose, mūsų darbuose ir siekiuose“, - sakė LOA vadovas.

LOA toliau tęsia olimpinio švietimo programą, orientuojasi į jaunimą, akcentuoja, kad  ypatingą prasmę sportiniame gyvenime turi dorovinis pradas, garbingumas, kilnumas, sąžiningumas, atsakomybė, kultūringumas, orumas, kilnumas. Olimpinis sportas turi būti ne vien reginys, nors labai patrauklus, bet ir dorovinių vertybių nešėjas.

P. Karoblis ypatingai džiaugėsi, kad ypač didelę ateitį turi Lietuvos jaunieji mokslininkai, kurie savo darbais atidarė langą į Europą, tapo lygiaverčiais konkurentais mokslo batalijose su Europos ir pasaulio šalių atstovais. Tarptautinėse olimpinės akademijos sesijose atstovavo 23  mūsų jaunieji mokslininkai, iš kurių 10 apgynė mokslų daktaro disertacijas, trys mokosi doktorantūroje, kiti baigė magistrines studijas. Dvi Lietuvos atstovės Daiva Majauskienė (LKKA) ir Asta Budreikaitė (Klaipėdos universitetas) baigė doktorantūros studijas ir parengė disertacijas olimpine tematika, aktualia mūsų šalies mokykloms. Mūsų jauniems ir patyrusiems mokslininkams atsiveria naujos olimpinės veiklos erdvės.
 Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
D.Adomaičiui kely svarbiausia saugumas
2017 06 27
Rėmėjas
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneriui D.Adomaičiui pirmadienį „Sostena“ automobilių salone buvo įteikti naujojo „Renault Koleos” visureigio rakteliai
Užsispyrusio Luko sėkmės istorija
2017 06 26
Karjera
Kauno „Žalgirio“ komandos vikrusis gynėjas Lukas Lekavičius yra puikiausias pavyzdys, kaip sunkus darbas ir dar didesnis troškimas išpildo visas svajones.
„Žalgirį" papildys dar vienas naujokas
2017 06 25
Komanda
Kauno „Žalgirį“ pagal sutartį „1+1“ stiprina 24-erių metų 198 cm ūgio puolėjas amerikietis Royce’as O’Neale’as.
 
Jubiliejinė dvikova baigta skambiu akordu
2017 06 28
Draugiškos rungtynės
70-ojo FK „Žalgirio“ sezono proga sukurta šventė buvo kulminuota fejerverkais ir įspūdingu Liviu Antalio įvarčiu, po kurio vilniečiai palaužė Geteborgo IFK
Lietuvių nesustabdo nei atstumai, nei vizos
2017 06 28
Aistruoliai
Klaipėdą ir Almatą skiria 4135 km. Aplink Rusiją skrisiantys "Atlanto" fanai sukars daug didesnį atstumą. Lėktuvu į Baltarusiją keliavo ir „Sūduvos“ fanai.
II lygos atstovams teko "Žalgiris"
2017 06 27
Burtai
Antradienį Lietuvos futbolo federacijos stadione buvo ištraukti LFF taurės ketvirtfinalio burtai, kurie suvedė aštuonias komandas į keturias poras.
Lengvaatlečiai grįžta į pirmąją lygą
2017 06 25
Europos čempionatas
Lietuvos lengvaatlečiai tikslą pasiekė: Europos komandinio čempionato antros lygos varžybose užėmė trečiąją vietą ir grįžta į pirmąją lygą.
Po pirmos dienos - treti
2017 06 25
Europos čempionatas
Tvieskiant karštai Tel Avivo saulei (varžybų pradžioje temperatūra pavėsy siekė 29 laipsnius) prasidėjo Europos komandinio čempionato antros lygos varžybos
Maratone – šimtai Tomų, Andrių, Ievų, Linų
2017 06 23
Statistika
140 Mantų, 167 Andriai ir 200 Tomų. 107 Viktorijos, 111 Linų ir 156 Ievos. Tai populiariausi 2016 m. „Danske Bank Vilniaus maratono“ dalyvių vardai.
 
Pralaimėjo 42-ajai pasaulio raketei
2017 06 27
Draugiškos rungtynės
R.Berankis Londone žaidė draugišką mačą su 42-a pasaulio rakete 20-mečiu kroatu Borna Čoričiumi, tačiau turėjo pripažinti savo varžovo pranašumą
Po 3 valandų mūšio - skaudi nesėkmė
2017 06 27
Turnyras
Antras pagal pajėgumą Lietuvos tenisininkas Laurynas Grigelis patyrė itin skaudžią nesėkmę Milane vykstančiame „Challenger“ serijos turnyre.
Čempiono titulas keliauja į Šiaulius
2017 06 27
Šiaulietis Julius Tverijonas tapo savaitgalį “Ąžuolyno” teniso klube Kaune pasibaigusio Lietuvos teniso čempionato nugalėtoju.
Daugiausia medalių susišlavė šeimininkai
2017 06 27
Boksas
42-ą kartą vykusiame Sezono žemyno bokso čempionate daugiausia aukso apdovanojimų susižėrę ukrainiečiai nutraukė nuo 2008 m. trukusį rusų dominavimą
Trys medaliai „popieriuje“, dešimt – mintyse
2017 06 26
Karatė
Pirmadienį Lietuvos kiokušin karatė rinktinė išvyko į Kazachstaną, kur liepos 1-2 dienomis sostinėje Astanoje vyks pasaulio pirmenybės.
Bokso istorijoje – naujas puslapis
2017 06 23
Europos čempionatas
E. Petrauskas Europos bokso čempionato pusfinalyje patyrė pralaimėjimą, tad namo keliaus su bronzos medaliu ir bilietu į pasaulio čemoionatą
 
Po pergalių Gargžduose – į „Tour de France“
2017 06 27
Karjera
Du Lietuvos dviračių plento čempionato aukso medalius iškovojęs I.Konovalovas antrąkart dalyvaus garsiausiose pasaulyje dviračių lenktynėse Tour de France“
Pasaulio čempionate pateko į 10-tuką
2017 06 26
MTB
Lietuvos dviratininkė Katažina Sosna pirmą kartą pasaulio kalnų dviračių (MTB) maratono čempionate pateko į dešimtuką.
Lietuvos čempionato auksas - olimpiečiams
2017 06 25
Lietuvos čempionatas
Gargžduose vykusių Lietuvos dviračių plento grupinių lenktynių čempionų titulus iškovojo D.Tušlaitė ir I.Konovalovas
Į Europos turnyrus nori penki klubai
2017 06 21
Rankinis
Keturi Lietuvis vyrų ir vienas moterų rankinio klubas kitą sezoną išbandys jėgas Europos turnyruose.
Norvegai sudaužė lietuvių svajonę
2017 06 17
Atranka
Lietuvos rankininkams tenka atidėti viltis žaisti Europos čempionate – lemiamame mače Osle lietuviai neprilygo pasaulio vicečempionams norvegams
„Puikiai suprantame rungtynių svarbą“
2017 06 17
Atranka
Lietuvos rinktinės kapitonas Gintaras Cibulskis: „Jaučiame didžiulį palaikymą iš Lietuvos ir tai taipogi labai stipriai motyvuoja žengti istorinį žingsnį.“
 
Potencialo jaunimas turi
2017 06 27
Jauniai
Lietuvos jaunių (iki 17 m.) vaikinų tinklinio rinktinė Ukrainoje vykusiame Rytų Europos zoninės tinklinio asociacijos (EEVZA) čempionate užėmė 4-ąją vietą
Lietuvos čempionate intrigų netrūko
2017 06 26
Paplūdimio tinklinis
Antrajame Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato etape vyrų varžybose triumfavo turnyro žvaigždės, o moterų varžybose virė intriguojanti kova
Kinija lietuvėms – bronzinė
2017 06 25
Paplūdimio tinklinis
Paplūdimio tinklininkės I.Dumbauskaitė ir M.Povilaitytė Kinijoje darkart pasidabino bronza, šįsyk iškovojusios ją "World Tour" serijos turnyre Nantonge.
Lyderiai išlaikė pozicijas
2017 06 26
Kartingai
Greičiausi šalies lenktynininkai sekmadienį Aukštadvario trasoje susitiko jau trečiame Lietuvos kartingų čempionato etape.
Žiedo motociklininkams – naktinė treniruotė
2017 06 26
Treniruotės
Ateinantį šeštadienį motociklininkai galės pirmąkart išbandyti naktinę treniruotę apšviestoje mažojoje žiedinėje trasoje Kuršėnuose
Ralis, kuriame pralaimėjusių nebuvo
2017 06 25
Ralis
Jonų respublikos šventinių renginių programą papildė istorinių automobilių ir motociklų ralis, sutraukęs gausų dalyvių ir žiūrovų būrį
 
Karšta ledo ritulininkų vasara
2017 06 26
Ledo ritulys
Daugumai Lietuvos ledo ritulininkų vasarą teks priimti svarbius sprendimus, reikšmingus ir pasaulio čempionato IB diviziono kovoms Kaune, ir savo karjeroms
Biatlonininkų laukia išskirtinis sezonas
2017 06 20
Biatlonas
Kas būtent keliaus į olimpines žaidynes, paaiškės tik po atrankos, kurioje dalyvaus visi 10 sportininkų, sudarančių pagrindinę Lietuvos biatlono rinktinę.
„Monstrai“ verčia naują istorijos puslapį
2017 06 13
Ledo ritulys
Asociacijos „Hockey Lietuva“ prezidentas Petras Nausėda sutiko tapti naujos reprezentacinės Kauno miesto ledo ritulio komandos vadovu.
Prestižinėse varžybose - bronza
2017 06 27
Plaukimas
Generaline repeticija prieš pasaulio čempionatą vadinamose varžybose Romoje „Trofeo Settecolli“ plaukikas Giedrius Titenis iškovojo bronzos medalį.
Pasaulio čempionate žibėjo lietuviai
2017 06 27
Jėgos trikovė
5-ajame Tarptautinės jėgos trikovės federacijos pasaulio klasikinės jėgos trikovės čempionate Lietuvos sportininkai rinko medalius ir gerino rekordus
„Mūsų žiūrovai jau supranta penkiakovę“
2017 06 27
Šiuolaikinė penkiakovė
Pekiakovininkas Justinas Kinderis – apie sutramdytą žirgą, nustebinusius žiūrovus, mišrių estafečių galimybę tapti olimpne rungtimi.
 
Diplomus gavo ir žinomi sportininkai
2017 06 27
Šventė
Lietuvos sporto universitetą šiemet baigė beveik 400 absolventų, tarp kurių buvo ir sporto arenose matomi veidai
Ir vardadienis, ir jubiliejus
2017 06 24
Jubiliejus
Legendiniam vandensvydininkui, treneriui, tarptautinės kategorijos teisėjui Jonui Čirūnui birželio 24–ąją – dviguba šventė: ir vardadienis, ir 80-metis.
Renkasi lietuviai iš viso pasaulio
2017 06 23
Žaidynės
Iki jubiliejinių, 10-ųjų, Pasaulio lietuvių sporto žaidynių liko tik savaitė, tačiau renginio organizatoriai iki šiol sulaukia prašymų priimti į žaidynes
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas