Vytautas Žeimantas („Olimpinė panorama“) 2018 m. gegužės 12 d. 19:12 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

Kas pralaužė ledus olimpinėse žaidynėse?

Pirmieji Lietuvos žurnalistai, dirbę olimpinėse žaidynėse, ir patys aktyviai sportavo, ir buvo sporto organizatoriai.

E.Kubiliūnaitė, S.Garbačiauskas ir I.Lifšicas Paryžiaus olimpiadoje.
E.Kubiliūnaitė, S.Garbačiauskas ir I.Lifšicas Paryžiaus olimpiadoje.
   
Jau įpratome, kad į olimpines žaidynes Lietuvos atletus lydi nemažas būrys žurnalistų: filmuojančių ir fotografuojančių, su mikrofonu dirbančių ir rašančių. O kas buvo pirmieji Lietuvos žurnalistai, dirbę olimpinėse žaidynėse? 
 
Atsakymą į šį klausimą radau senoje 1924 m. darytoje nuotraukoje. Tąsyk rinkau medžiagą knygai apie Lietuvos sporto klubą „Makabi“. Ieškojau makabiečių judėjimo ištakų, jų veiklos tarpukario laikotarpiu. Tada ir pamačiau gerokai pablukusią nuotrauką, kurioje buvo viena moteris ir du vyrai, o apačioje intriguojantis parašas: „Pirmieji Lietuvos sporto komentatoriai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse: Elena Kubiliūnaitė, Stepas Garbačiauskas (abu Lietuvos sporto lyga) ir Isakas Lifšicas (Makabi).“ Nutariau plačiau pasidomėti, kaip anuo metu sporto žurnalistai dirbo žaidynėse, ir priėjau prie kelių išvadų. 

Ne tik rašė

Pirmoji išvada – profesionalių, kaip dabar, tik iš to gyvenančių sporto žurnalistų, artėjant Paryžiaus olimpinėms žaidynėms, Lietuvoje dar nebuvo. Kaune nuo 1923 m. jau ėjo pora sporto ir fizinio auklėjimo žurnalų: kas dvi savaites pasirodydavo „Sportas“, kas mėnesį – „Jėga ir grožis“. Kai kuriuose laikraščiuose taip pat pasirodydavo sporto žinučių, bet vien iš sporto tematikos žurnalistai dar negalėjo pramisti.  

S.Garbačiauskas dirbo Susisiekimo, Krašto apsaugos ministerijose, vėliau – diplomatinėje tarnyboje Ženevoje. E.Kubiliūnaitė – Švietimo ministerijoje, Lietuvos universiteto bibliotekoje. I.Lifšico darbovietės nepavyko nustatyti. 

Antroji išvada – sporto žurnalistai patys aktyviai sportavo. S.Garbačiauskas 1921–1922 m. buvo daugkartinis šalies lengvosios atletikos čempionas, gerino Lietuvos lengvosios atletikos šešių rungčių rekordus: 100 m bėgimo (12,1 sek. – 1921), 200 m bėgimo (25,2 sek. – 1921), šuolio į aukštį (167 cm – 1922) ir kt. 1922 ir 1923 m. jis buvo Lietuvos futbolo čempionas, Lietuvos futbolo rinktinės narys, Lietuvos olimpinės futbolo rinktinės, žaidusios Paryžiuje, kapitonas. 

E.Kubiliūnaitė buvo aktyvi lengvaatletė, 1922–1924 m. dešimt kartų tapo šalies lengvosios atletikos čempione. Iki 1924 m. jai priklausė septyni rekordai: 60 m (8,6 sek.) ir 200 m (31,4 sek.) bėgimo, šuolio į tolį (4,30 m), į aukštį (1,28 m), disko metimo (17,90 m), rutulio stūmimo (7,50 m). Ji žaidė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (LFLS) moterų krepšinio komandoje – pirmojoje Lietuvos moterų krepšinio ekipoje, kuri 1922 m. tapo šalies čempione.

I.Lifšicas buvo aktyvus lengvaatletis, nors labiau pagarsėjo kaip futbolininkas, žaidė Kauno „Makabi“ komandoje, buvo Lietuvos čempionatų prizininkas, 1927 m. laimėjo šalies futbolo taurę. Buvo tos komandos kapitonas. Jis buvo kviečiamas ir į Lietuvos bei Kauno rinktines.

Trečioji išvada – visi sporto žurnalistai buvo aktyvūs sporto organizatoriai. S.Garbačiauskas buvo vienas Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (1920), Lietuvos sporto lygos (1922), Futbolo teisėjų kolegijos (1926) steigėjų ir vadovų. Atstovavo Lietuvai FIFA kongrese Paryžiuje.

E.Kubiliūnaitė irgi buvo viena Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos sporto lygos (LSL) kūrėjų, LSL moterų sporto komiteto pirmininkė (1923–1930), Lietuvos moterų sporto atstovė tarptautinėje moterų sporto organizacijoje. Ji buvo viena pirmųjų ir aktyviausių krepšinio propaguotojų. Jos iniciatyva amerikiečio Jameso Naismitho sukurtos krepšinio taisyklės 1921 m. pasiekė Kauną ir buvo išplatintos Lietuvoje. 
I.Lifšicas buvo LSL centro komiteto narys, lygos atsakingasis sekretorius, Kauno „Makabi“ klubo valdybos narys.

Ketvirtoji išvada – tuometinė spauda sporto žurnalistų autorystės beveik nevertino. Dažniausiai net iš žaidynių gautos žinios buvo skelbiamos anonimiškai. Tik vasarą „Sportas“ savo bendradarbių sąraše, atskirai skelbtame pirmame puslapyje, prie S.Garbačiausko ir E.Kubiliūnaitės pavardžių pridėjo „spec. koresp. VIII Olimpiadoje Paryžiuje“. 
 
Dabar tokie lengvaatlečių rekordai, kaip ir sportininkų daugiaplaniškumas, gali sukelti šypseną. Bet tada sportas žengė pirmuosius žingsnius. Todėl sporto entuziastai ir sportavo, ir organizavo, ir vadovavo, ir dar turėjo visa tai propaguoti. Ši aplinkybė ir atvedė juos į sporto žurnalistiką. 
 
S.Garbačiauskas, 1921 m. parašęs knygą „Futbolas“, tapo pirmosios Lietuvos sporto knygos autoriumi. 1922 m. Kaune pradėjus leisti laikraštį „Lietuvos sportas“ E.Kubiliūnaitė tapo pirmojo šalyje periodinio sporto leidinio redaktore. Šiame laikraštyje apie futbolą ir kitas sporto aktualijas daug rašė S.Garbačiauskas. I.Lifšicas rašė į žydų laikraštį „Di Idische Stimme“ („Žydų balsas“). Ir visi trys 1924 m. keliavo į Prancūzijoje vykusias olimpines žaidynes.

Ant ledo – su skrybėlaitėmis

Tada žiemos ir vasaros olimpinės žaidynės vyko tais pačiais metais. Žiemos žaidynės prasidėjo sausio, vasaros – gegužės mėnesį. Žiemos sporto mėgėjai rinkosi Prancūzijos alpinizmo cente, Šamoni miestelyje, esančiame Alpių kalnuose, šalia aukščiausios Alpių viršūnės Monblano. Dabar „Lietuvos sporto enciklopedijoje“ teigiama, kad 1924 m. įvyko Šamoni žiemos žaidynės. Tačiau to meto spaudoje ir žiemą, ir vasarą buvo teigiama, kad vyksta tik Paryžiaus olimpinės žaidynės. Rašė tapatindami sąvokas „olimpiada“ ir „olimpinės žaidynės“.
 
1923 m. lapkričio 25 d. žurnalas „Sportas“ straipsnį „Pasaulinė olimpiada 1924 m.“ pradeda šiais žodžiais: „Ši olimpiada jau yra visai netoli. Netrukus prasidės žiemos sporto rungtynės. Tik keletą valandėlių reikia pabūti šitame brūzgiančiame bityne, Grammont gatvėje, kur 25 daktilografų (mašinistų, -čių) ir dar daugiau tarnautojų, neskaitant komisarų, siunčia į visus pasaulio kraštus programas ir atsakymus, kad suprastum, jog tai ruošiama sporto šventė, kurios pasaulis dar nėra matęs.“

Toliau pateikiamas gana valdiškas žaidynių programos aprašymas, kuris galėjo atkeliauti į Kauną ir telegrafu. Tačiau autorių glumino, kad tarškėjo net 25 rašomosios mašinėlės, o tai reiškia, kad jis ten buvo. Greičiausiai šios eilutės priklauso S.Garbačiauskui, nes „Sporte“ (1924 m. kovo 25 d.) spausdinamame straipsnyje „VIII pasaulinė olimpiada, mūsų kaimynai ir mes“ rašoma: „Sausio 25 d. prasidėjo VIII pasaulinės olimpiados pirmoji dalis: žiemos sportas. Mūsų kaimynai latviai, estai, suomiai ir lenkai atsiuntė po kelis atstovus olimpiadon. Mes gi turėjome ten tik vieną spaudos.“ Pavardė nenurodyta, nes rašė pats apie save.
„Sporte“ buvo paskelbta nuotraukų iš žiemos rungčių: ledo ritulio, bobslėjaus, slidinėjimo, čiuožimo. Ypač impozantiškai atrodė dailiojo čiuožimo atstovės – su ilgomis suknelėmis ir elegantiškomis skrybėlaitėmis.

Vietoj Paryžiaus – namo

1924 m. birželio 20 d. „Sportas“ per visą pirmąjį puslapį didelėmis raidėmis paskelbė: „Lietuva dalyvauja Pasaulio olimpiadoje 1924 m.“ Tekste randu: „Lietuvos sporto lyga, susitarus su Lietuvos futbolo lyga, siunčia pasaulinėn olimpiadon 1924 m. Paryžiun 33 sportininkus, -es: 3 atstovus ir 30 dalyvių. Tai istorinis mūsų sporto gyvenime nutarimas. (...) Paryžiuje mūsų reikalais energingai rūpinasi S.Garbačiauskas. (...) Dabar ir mes 53 tautų tarpe žengsime su savo Lietuvos vėliava per milžinišką Kolumbo stadioną ir pamatysime geriausius ir gražiausius pasaulio sūnus, jų kovą, jų nugalėjimus, jų gyvenimą, įpročius ir techniką.“ 
Planai buvo dideli, tačiau pritrūko lėšų, organizuotumo, buvo per vėlai susigriebta. „Sporte“ randu ir tokias eilutes: „Šeši futbolininkai iš Klaipėdos nespėjo su užsienio pasais, todėl neišvyko į Paryžių.“ „Kybartiečiai dviratininkai Kremeris ir Malcavas („Sveikata“) pavėlavo išgauti užsienio pasus, tai į Paryžių nuvažiavo tik du nugalėtojai paskutinėse rungtynėse Kaunas – Marijampolė – Isakas Anolikas (Makabi) ir Juozas Vilpišauskas (L.D.S.).“ 

Taigi į Paryžių, be jau minėtų dviejų dviratininkų, dar išvažiavo 11 futbolininkų ir trys sporto žurnalistai. 

Nors, atrodo, galėjo būti ir ketvirtas žurnalistas, bet įvyko kuriozas. Antai „Lietuvos žinios“ (1924 m. liepos 24 d.) žinutėje „Atsirado sportininkas“ rašo: „Sportininkas (imtynininkas – V.Ž.) Petras Požėla, kuris buvo prapuolęs važiuodamas į Pasaulinę olimpiadą, atsirado. Pasirodo, kad jis vietoje Olimpiados nuvažiavo į tėviškę. Veltui Paryžiuje laukė jo atvažiuojant mūsų atstovybė. Sunku net patikėti, kad laikraščio „Rytas“ bendradarbis gali taip pasielgti.“ 


Futbolas, futbolas...

Futbolas tuo metu Lietuvoje buvo labai populiarus. Todėl ir spauda jam skyrė daug dėmesio. 1924 m. gegužės 25 d. „Sportas“ pirmame puslapyje didelėmis raidėmis paskelbė: „Šiandien Lietuvos futbolininkai Paryžiuje atidaro Pasaulinės olimpiados futbolo turnyrą žaidžiant su Šveicarija.“ Kitame numeryje įdeda ir nuotraukų iš šių varžybų. Parašai po jomis optimistiški: „Bartuška ardo priešo kombinacijas“, „Balčiūnas atmuša vieną iš daugelio smūgių į vartus“. Jeigu žiūrėtum į nuotraukas, galėtum susidaryti įspūdį, kad Lietuvos komanda pasirodė puikiai. Nors rezultatas buvo 0:9...

Pačios varžybos buvo aprašomos per kelis numerius, išsamiai išanalizuojant visus reikšmingesnius momentus. Kai kur net pagiriant vieną kitą Lietuvos futbolininką. Dabar po tokio rezultato mūsų kolegos komandą turbūt sutrintų į miltus, o tada rašė su viltimi, kad Lietuvos futbolas sutvirtės.  

Įdomus buvo ir olimpinių žinių kelias į Kauną. „Sporto“ informacijoje, pavadintoje „Lietuva – Šveicarija“, rašoma: „VIII pasaulio olimpiados rungtynių rezultatai bus pranešti Lietuvos dviratininkų sąjungos klube (Tolstojaus g. 2) sekmadienį, gegužės 25 d. 8–8,5 val. vakaro per šeimyninį sportininkų vakarėlį, kur laukiama telegrama.“
 
Panašiai gauta žinia ir apie mūsų dviratininkų I.Anoliko ir J.Vilpišausko startą. „Sportas“ paskelbė: „Ką tik gauta iš Paryžiaus mūsų dalyvių telegrama, kur jie praneša, kad rungtynėse susidaužė.“ O „Lietuvos žinios“ (1924 m. liepos 27 d.) rašė: „Nepripratus kalnuotu plentu važiuoti jiems atsitiko nelaimė – jie sulaužė savo dviračius ir susižeidė.“

Atviri ir pasislėpę oponentai

Renkant medžiagą šiam straipsniui paaiškėjo dar viena staigmena: kita periodinė spauda sportui neskyrė jokio dėmesio arba rašė labai trumpai, o Paryžiaus olimpines žaidynes apskritai nutylėjo.
 
Štai Antano Smetonos redaguojamas „Tautos vairas“, visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, Paryžiaus žaidynes ignoravo. 1924 m. jame radau tik dvi trumputes žinutes: „Lietuvos futbolininkai išvyko Paryžiun į tarptautines rungtynes“, kitame numeryje – „Lietuvos sportininkai išvažiavo Paryžiun dalyvauti tarptautinėse futbolo rungtynėse Lietuvos vardu. Rungtynės su Šveicarija bus gegužės 25 d.“ Ir viskas – apie olimpines žaidynes nė žodžio, tarsi išvažiavo į eilines tarptautines rungtynes. 

Panašiai elgėsi ir Lietuvos telegramų agentūros ELTA leidžiamas laikraštis „Krivulė“, kurį redagavo Kazys Puida. Šiame laikraštyje Karolis Dineika ir kiti autoriai apie sportą rašė daug. Besirengiant ir vykstant žaidynėms laikraštyje spausdinta apie čiuožimą, imtynes, ripką, gimnastiką, žirgų lenktynes, boksą, aprašytos sporto literatūros naujovės, bet apie olimpines žaidynes net neužsiminta.

Apie jas nieko nerašė ir kūno kultūros laikraštis „Jėga ir grožis“, nuo 1923 m. ėjęs Kaune. Jį įsteigė K.Dineika ir Juozas Eretas, redagavo Jonas Dagelis. Kodėl šiam sporto leidiniui nerūpėjo olimpinis sąjūdis? Kyla daug klausimų, į kuriuos dar reikės ieškoti atsakymų. 

Šią publikaciją norėtųsi baigti optimistiškesne gaida – S.Garbačiausko žodžiais: „Bendrai mes turėtume į olimpiadą žiūrėti kaip į aukščiausią mokyklą, į kur nuvykę pasemtume įvairiausių naudingų žinių iš sporto srities, propagandos ir šiaip įgautume kultūrinį patyrimą ir tik tuo būdu mūsų sportas tobulėtų ir mūsų jaunimas, pamatęs ir susipažinęs sporto stadione su geriausių pasaulio tautų žiedų – jaunimu, pamėgtų sportą.“
 
Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
„Žalgirio“ naujokas – NCAA žvaigždė
2018 10 18
Legionierius
Kauno „Žalgiris“ gynėjų grandį stiprina JAV studentų lygoje žibėjusiu ir NBA duonos paragavusiu Derricku Waltonu.
„Žalgiris“ šeimininkavo Stambule
2018 10 17
Eurolyga
Jau įpusėjus rungtynėms žalgiriečiai pirmavo prieš „Anadolu Efes“ 46:32 ir tvirtai nužingsniavo iki pirmos pergalės šio sezono Eurolygoje.
„Rytui“ – dar vienas smūgis
2018 10 17
Europos taurė
Vilniaus „Ryto krepšininkai namie neatsilaikė prieš Frankurto „Skyliners“ ir patyrė antrą iš eilės nesėkmę Europos taurės turnyre.
 
Viniečiai tęsia lenktynes dėl aukso
2018 10 17
A lyga
Atidėtose Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse trečiadienį vicečempionas Vilniaus „Žalgiris“ savo aikštėje 2:1 (2:0) nugalėjo autsaiderę „Jonavą“.
LFF bendradarbiaus su Seimo komisija
2018 10 17
Susitikimas
Lietuvos futbolo federacijos atstovai aptarė bendradarbiavimą su šalies sporto politiką formuojančiais parlamento nariais.
C. Falchas: "Didžiuojuosi mūsų žaidimu"
2018 10 17
U-21
„Šie vaikinai to absoliučiai nusipelnė. Jie įrodė Lietuvai, pasauliui, o galų gale sau, kad jie yra kokybiški žaidėjai", - tvirtina C. Falchas.
Pagarbos bėgime greičiausiais – olimpietis
2018 10 15
Bėgimas
5-asis pagarbos bėgimas „Algimanto apygardos partizanų takais“ buvo skirtas apygardos partizanų vado A. Starkaus-Montės 100-osioms gimimo metinėms .
Rengtis sezonui padeda ir mokslininkai
2018 10 12
Žvilgsnis
Beveik dvi dešimtys lengvaatlečių po trumpų atostogų pirmą pasiruošimo etapą 2019-ųjų startams pradėjo Palangoje.
Olimpietės tikslas – išugdyti olimpietį
2018 10 10
Karjera
Dvejų olimpinių žaidynių prizininkė Austra Skujytė: „Daugeliui savo auklėtinių esu tarsi mama“.
 
Maskvoje tęsia pergalių seriją
2018 10 17
Tenisas
„Kremlin Cup“ vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį lietuvis Ričardas Berankis nugalėjo 72-ąją pasaulio raketę Aljažą Bedeną.
L. Grigelis krito jau pirmajame rate
2018 10 17
Tenisas
Vokietijoje vykstančiame Teniso profesionalų asociacijos (ATP) „Challenger“ serijos turnyre „Wolffkran Open“ lietuvis Laurynas Grigelis liko be pergalių.
Lietuvos medikai tapo pasaulio čempionais
2018 10 17
Medicina
Maltoje vykusiame pasaulio medikų teniso čempionate Lietuvos atstovai iškovojo net 9 medalių komplektus ir tapo pasaulio čempionais.
Tarptautiniame turnyre – lietuvio medalis
2018 10 16
Boksas
Tradiciniame tarptautiniame bokso turnyre Baltarusijoje lietuvis Tadas Tamašauskas iškovojo bronzos medalį.
Lietuviui - Europos čempionato bronza
2018 10 15
Europos čempionatas
Europos jaunių bokso pirmenybėse Rusijoje Lietuvos atstovas Aleksandras Trofimčiukas iškovojo bronzos medalį.
Rokiškietei - pasaulio čempionato bronza
2018 10 15
Sambo
Pasaulio jaunių ir jaunimo sambo imtynių čempionate Gruzijoje Vaiga Čečytė užėmė trečiąją vietą.
 
Dviems dviratininkams - po penkis medalius
2018 10 15
Trekas
Lietuvos dviračių treko čempionate Panevėžyje daugiausiai medalių - po penkis - pelnė Justas Beniušis ir Olivija Baleišytė.
Pasaulio reitinge – lietuvės šuolis
2018 10 10
Reitingas
Italijoje lenktynes laimėjusi Rasa Leleivytė („Aromitalia Vaiano“) Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) reitinge iš 63-ios vietos pakilo į 42-ąją.
Sąskaitą papildė 20 reitingo taškų
2018 10 07
Plentas
„Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale“ lenktynėse lietuvė Rasa Leleivytė užėmė dešimtąją vietą.
Dvi rungtynės - vienas rezultatas
2018 10 18
LRL
LRL pirmenybėse Kauno "Granitas-Karys" įveikė Alytaus "Varsą-Stronglasą", o "Vilnius" - kitą sostinės komandą "Šviesą". Abu mačai biagėsi rezultatu 32:25.
"Klaipėda mums pasiūlė geriausias sąlygas"
2018 10 17
Rinktinė
Lietuvos rankinio rinktinė jau kitą savaitę pradės kovas dėl patekimo į Europos čempionatą - mūsiškių laukia prancūzų ir portugalų iššūkis.
Vilniečiai eliminavo kauniečius
2018 10 14
Iššūkio taurė
"Šviesos" rankininkai 33:26 laimėjo EHF Iššūkio taurės turnyro antrojo etapo atsakomąsias rungtynes prieš „Granitą-Karį" ir pateko į kitą etapą.
 
Šventėje - tinklinio žvaigždžių akistata
2018 10 17
Paplūdimio tinklinis
Šiųmetėje "Tinklinio naktyje" laukia ne tik draugų turnyras, bet ir L. Každailio bei A. Rumševičiaus iššūkis Europos čempionams iš Latvijos.
Silpnesnių komandų nebeliko
2018 10 16
Lietuvos čempionatas
Lapkričio pradžioje startuosiančiame Lietuvos vyrų tinklinio čempionate į medalius taikysis kone visos šešios dalyvausiančios ekipos.
Treneriams - aukščiausio lygio kursai
2018 10 15
Kursai
Tinklinio treneriai pirmadienį rinkosi į Vilniuje penkias dienas truksiančius FIVB II lygio trenerių kursus.
Pergalę pasiekė ir su nusimovusia padanga
2018 10 16
Ralis
Vytautas Švedas kartu su šturmanu Žilvinu Sakalausku po pergalingo pasirodymo Lietuvos ralio čempionate medalius užsitikrino ir Latvijoje.
Lietuvos talentui - istorinė galimybė
2018 10 16
Auto
G. Grinbergas pateko į talentingiausių pasaulio jaunųjų lenktynininkų 17-uką ir varžysis dėl galimybės visą kitą sezoną atstovauti „Formulės-4" komandai.
Tauragės bekelėje intrigos netrūko
2018 10 15
Auto
Lietuvos visureigių ekipažai ir motociklininkai varžėsi įstabiose Žemaitijos vietose ir išsiaiškino, kurie iš jų yra greičiausi.
 
Naują sezoną – nauji iššūkiai
2018 10 17
Kalnų slidinėjimas
Net 250 kalnų slidininkų iš 12 šalių Druskininkų „Snow Arenoje“ išbandė jėgas pirmose šį sezoną Lietuvoje surengtose istorinėmis tapusiose varžybose.
Sieks išnaudoti varžovų klaidas
2018 10 17
Lietuvos čempionatas
"Kaunas Hockey" ledo ritulininkai nepaisant užklupusios traumų virtinės kalba tik apie pergalę artimiausiame mače, kur jų laukia "Geležinis vilkas".
Lietuvis pralaužė ledus KHL
2018 10 15
Ledo ritulys
Ketvirtą kartą šį sezoną Kontinentinės ledo ritulio lygos (KHL) mače ant ledo pasirodė ir pirmąjį įvartį per karjerą šioje lygoje pelnė N.Ališauskas.
Pirmavusį bėgiką pristabdė barjeras
2018 10 17
Jaunimo olimpiada
Likus vienai dienai iki jaunimo olimpinių žaidynių Buenos Airėse pabaigos paaiškėjo, jog į gimtinę Lietuvos sportininkai grįš su trimis medaliais.
Motyvuoja triatlono iššūkiai
2018 10 16
Triatlonas
Geležiniu žmogumi tapęs verslininkas Aidas Jarušaitis: „Į šį sportą neateina bet kas, čia renkasi savo sričių lyderiai“.
"Raganosiui"- "Grand prix" apdovanojimas
2018 10 16
Buriavimas
Jachtos "Raganosis" įgula sugebėjo iškovoti visas pirmąsias vietas keturiose svarbiausiose buriavimo sezono varžybose.
 
Lietuvos vėliavą patikėjo čempionei
2018 10 18
Jaunimo olimpiada
Lietyvos vėliavnešė jaunimo olimpinių žaidynių uždaryme A.Šeleikaitė: „Tai pirmas kartas, kuomet nešiu Lietuvos vėliavą, tikrai labai jaudinuosi.“
Olimpiečių ramybę saugo 1700 pareigūnų
2018 10 16
Jaunimo olimpiada
LTeam.lt pateikia faktų ir skaičių rinkinį, kuris į Argentinoje vykstančias jaunimo olimpines žaidynes leis pažvelgti kitu kampu.
Derybos baigtos: stadioną žada 2022 metais
2018 10 11
Stadionas
Sėkmingai užbaigtos svarbiausios derybos dėl Nacionalinio futbolo stadiono Vilniuje. Jau nuspręsta ir kokia bus aikštės danga. Tačiau rizika dar išlieka.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas